CẦN GẤP 1 ANH ZAI CAO TO TRẮNG THƠM 
BAO ĐỖ NAITE NẾU CÓ KINH NGHỆM LÀM QUÁN 
SHINAGAWA 20万~25万
NAITE TRONG THÁNG 4 NÀY LUÔN NHÉ.