ĐƠN HÀNG 正社員 Vùng Nagoya 
1  Quản lý hệ thống quán nhậu 
Nội dung công việc: Hô rự kichin, quản lý arubaito 
Địa điểm làm việc: Aichi ..
Thời gian làm việc: 11:30 – 23:30
Lương: 20-23 man

Co ho tro nha o
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, khách sạn, các bằng cử nhân....
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng

Lhe:08097372692