Quản lý Reasot khách sạn 
Nội dung công việc: tiếp tân, soji nấu ăn
Địa điểm làm việc: Gifu 

Co ho tro nha o
Thời gian làm việc: 8:00 – 22:00 8h ngày 
Lương: Từ 16-23 man~ bao ăn ở 
Yêu cầu:các bằng cử nhân đều ok

các bằng thú ý chăn nuôi ok Tiếng Nhật Từ N3~ 
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng 

Lhe: 08097372692