Quản lý hệ quán thịt nướng 
Nội dung công việc: Hô rự kichin, quản lý arubaito 
Địa điểm làm việc: Kyoto 
Thời gian làm việc: 11:00 – 23:00
Lương: 20-23 man

Co ho tgro nha o
Yêu cầu: Chuyên ngành kinh tế, kế toán, khách sạn, các bằng cử nhân

Yeu cau tieng nhat giao tiep co ban
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tăng lương và thưởng

Lhe: 08097372692