2JOB BAO ĐỖ DÀNH CHO NỮ 
1NỮ N3 QUẢN LÝ 23MAN
1NỮ N4 ĐIỀU DƯỠNG 18MAN
LH:080-4368-1574