----Đơn 2:ĐƠN HÀNG KHÁCH SẠN 温泉

--Tuyển 4 Nhân viên chính thức...
--Địa điểm: GIFU
--Yêu cầu : 2 bạn
--Nội dung cv: SOJI,NẤU ĂN TRONG KHÁCH SẠN 
--Lương: 18~ / tháng bao nhà ở ăn uống
--thời gian làm việc: theo lịch của khách sạn