TUYỂN KĨ SƯ TỪ VN QUA,YÊU CẦU TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH IT,KTẾ,KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 
BAY NHANH .KO LIÊN KẾT QUA TRUNG TÂM Ở VIỆT NAMKhông có mô tả ảnh.