THÔNG TIN CHUYỂN ĐỔI VISA

Hôm nay mình chia sẻ quá trình chuyển đổi visa cho các bạn muốn kinh doanh ở Nhật Bản.

  1. Quy trình: Cần 500man trong tài khoản của bạn ở bên Nhật, thứ 2 cần chứng minh địa điểm kinh doanh, 
  2. Điều khó khăn nhất là 2 vấn đề trên, vậy chúng ta cần giải quyết 2 vấn đề này như thế nào?
  3. Vấn đề tiền: các bạn nên chuẩn bị số tiền tương đương 500man trong tài khoản bằng cách chuyển tiền từ vn qua nhật, hoặc vay mượn bạn bè.
  4. Chứng minh địa chỉ chỉ thì các bạn có thể lên shiyakusyo chứng minh về vấn đề này