HỘI THẢO VIỆC LÀM

Thời Gian: 1/10/2016.

Thời gian tập hợp: 13:30

Thời gian phỏng vấn:14:00

Tổng hợp tất cả các đơn hàng tạo điều kiện cho khách hàng của cty là các bạn du học sinh có thể tìm kiếm được việc và chuyển visa đi làm, từ những bạn đang học tiếng ở trình độ N4 đến những bạn tiếng nhật N1.

Đây là cơ hội lớn cho các bạn tìm thấy công việc yêu thích và đúng với năng lực, hy vọng các bạn có một buổi phỏng vấn thành công