Đơn BÁN HÀNG XE OTO tại CHIBA, lương 21~25m, hỗ trợ tàu, bảo hiểm, chế độ tốt. YC có khả năng giao tiếp bán hàng. LH inbox