Địa điểm Saitama
Công việc xưởng bento,yasai
Lương 18man~
Hỗ trợ tiền tàu đi lại
Thời gian 3 ca gồm: 8:30-17:30, 10:00-19:00, 12:00-20:00 (tuần 5 buổi~ có làm thêm giờ)
Trình độ: tiếng nhật giao tiếp đơn giản. (N3~N2)
Các bạn nào có tư tưởng gắn bó với công việc lâu dài. Rất hoan nghênh.

Xuan Trang 090 4209 5867
Email* nguyenxuantrang99@gmail.com

 

ボウシ