NHỮNG BƯỚC CẦN THIẾT ĐỂ BẮT ĐẦU XIN VISA KINH DOANH

1, ở Nhật Bản, bạn cần phải có tên của một người thay bạn đứng ra đăng kí kinh doanh.

Thành lập công ty ở Nhật Bản, bạn phải có một người Nhật Bản đứng ra bao lãnh cho bạn đăng kí.
Hiến pháp tháng 7 năm 2012 được sửa đổi quy đinh , người nước ngoài không có visa trên 3 tháng thì không thể đứng ra đăng kí nơi thường trú, vì thế người không có visa trên 3 tháng sẽ không thể đăng kí thành lập công ty. Do đó bạn cần tìm một người thay bạn đi đăng kí.
Đối với người giúp mình đi đăng kí thì không có yêu cầu đặcbiệt, người đó có thể là người Nhật Bản, người có visa Vĩnh trú, người có visalao động hoặc thẩm chí là du học sinh cũng có thể đăng kí được.

2, Tiền vốn
Vì vốn công ty được sự dụng ở Nhật Bản, vì thế nhà đầu tư cần chuyển tất cả vốn đầu tư khoảng 500 man yên vào tài khoản của người đăng kí công ty. Nếu bạn không tin tưởng người đó thì tốt nhất bạn đừng nên mạo hiểm.

3, chuyển đổi tên người đăng kí thành lập công ty

Sau khi nhà đầu tư xin được visa đầu tư, thì có thể đến Nhật Bản đăng kí nơi thường trú, sau đó có thể làm thủ tục chuyển đổi người đăng kí công ty.
Trên nguyên tắc thì nhất định phải làm thủ tục chuyển đổi,nếu không chuyển đổi thì không thể xác định ai là người bỏ vốn ra đầu tư, như vậy sau này sẽ rất khó khăn cho việc xin cấp lại visa.

4, Lịch trình làm hồ sơ đăng kí thành lập công ty.

Xác định lĩnh vực kinh doanh, chọn địa điểm đặt công ty.
Bạn có thể thuế hoặc mua bất động sản để làm công ty, nhà đầu tư có thể lấy nơi đặt công ty làm địa chỉ thường trú của mình khi đến Nhật Bản.

 Thành lập công ty

Nhà đầu tư sau khi đến Nhật Bản cần phải lập tức đi đăng kí nơi cư trú, sau đó làm thủ tục cư trú trong vòng 90 ngày kể từ ngày đến Nhật Bản. Ngoài ra, cần lưu ý rằng những thủ tục đó phải đích thân mình đi làm, không được uy thác cho bất kì người nào, nhà đầu tư hãy đến các cơ quan nhà nước nơi mình làm việc để đăng kí. Để chuyển đổi tên nhà đầu tư, người đầu tư cũng phải đích thân đến cơ quản nhà nước làm giấy phép chuyển đổi.

  • Đến xin giấy phép taị cái cơ quan nơi mình đăng kí
  • Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh
  • Chuẩn bị các thủ tục đăng kí kinh doanh
  • Xin hải quan visa kinh doanh
  • Lấy được visa kinh doanh
  • Bắt đầu kinh doanh