5/7:
tuần lễ vàng ---các bạn cứ chơi vui vẻ còn visa thỳ cứ để cty mình lo 
chúc mừng 1 bạn nhận visa shyu 
May mắn sẽ mỉm cười với những người nỗ lực vượt khó khăn