Giới_thiệu và #tư_vấn miễn phí cho các bạn đang đi tìm việc (đặc biệt là các bạn sắp tốt nghiệp 3/2019).

① 留学生●●学院 事務・留学生支援(全国)
② ●●RENA 販売・化粧品等(東京都)
③ 山の●●●●● 宿泊・ホテル (神奈川)
④ Gate ●●●●● 工場・機内食 (東京。広島)
⑤ トーカイ●●●●株式会社 工場・CAD設計(岐阜県)
⑥ 株式会社ウエストフー●●●● 飲食。うどん (番川)
⑦ テクノビュ●●●●株式会社 IT・ITエンジニア(全国)
⑧ 株式会社●●●●スタッフ 宿泊・ホテル(全国)
⑨ ●●●●わかまつや 宿泊・ホテル(全国)
⑩ ●●ック株式会社 飲食・カフェ(東京。大阪。愛知)
1. Văn phòng. 2. Bán hàng.
3. Khách sạn . 4. Khách sạn
5. Bán hàng. 6. Quán ăn.
7. IT. 8,Khách sạn
9,Khách sạn 10,Quán ăn.
Mọi thắc mắc về VISA đề được các luật sư chuyển nghiệp bên công ty tư vấn nhiệt tình.
Yêu cầu: Khi đi mang theo 履歴書 và mặc スーツ
--------------------------------------------------------------