Đơn hàng bao đỗ naitei cho nữ, làm việc tại xưởng quần áo-Chiba

Lương từ 17-20man,

bao chế độ.

(Đặc biệt trúng mánh cho mấy bạn bằng khó về thiết kế thời trang, bơi vào lẹ).

lh: 09092387897