các bạn thang sang năm 3 tốt ngiệp và các bạn có băng sen mon hoac cao đăng đại học việt nam muôn đi shuy mà chưa biết đi phỏng vấn ơ đâu chưa biết cách thưc phỏng vấn ra sao thì hãy lien hên sdt 080-5603-0472
Hoăc ib trưc tiếp

@@@ hoc cách thức phỏng vấn
@@@ phỏng vấn lấy naite 
@@@ làm thủ tục chuyển tư cách luu trú 
@@@ nhân viza và đi làm

Để tiếp kiêm time và chi phí hãy liên hệ ngay ngay cho chung tôi !!!

Có rất nhiều đơn hàng khác nhau để đươc biết thêm tri tiết hãy liên hệ ngay 080-5603-0472

Nhà hàng

Quán ăn

Phiên dịch

Văn phòng

Siêu thị

Sưởng

Đieu dưỡng

Mức lương tuy vào năng lưc và từng công việc khác nhau . Lương khởi điểm tuỳ theo tưng vùng mưc lương sẽ khác nhau ( chính phủ nhật bản đã quy định )

Sự hài lòng của quý khách là động lưc để chúng tôi cố găng phấn đâu làm việc mỗi ngày