Nội dung công việc: Làm tại xưởng tái chế kim loại
Địa điểml làm việc: Tokyo (Ga Shinagawa)
Thời gian làm việc: 08:30~17:00. Tuần 5 buổi
Lương: Từ 18 man ~
Yêu cầu: Chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, IT, CAD… Tiếng Nhật N3
Được hỗ trợ phí đi lại, bảo hiểm, tnagw lương và thưởng