Xưởng cơ khí-chế tạo: thuỷ lực, khung kính, khung container đưa hàng lên máy bay, khung thép...
Nơi làm việc: hiogo
Nội dung công việc: lập kế hoạch vẽ CAD => đứng máy lập trình tại xưởng, giám sát công trình.
Mức lương: 20-40man/tháng tuỳ khối lượng công việc trong tháng.
Chế độ: nhân viên chính thức ( seishain )
Đối tượng: Bằng đại học chuyên ngành điện- điện tử- cơ khí có học CAD, ưu tiên các bạn có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam.
Ưu tiên số 1 đại học công nghiệp Hà Nội.