Tiếp tục tuyển 50 Arubaito làm kinh doanh các bạn nhé. Lương Upto lên đến 1500 Yên/1h. Rất nhiều chế đố thưởng cộng theo.
Bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp sns nhéhttp://file.asia-now.net/images/20181216054430_32604005c15e63e42338.png