TỔNG HỢP JOB KHU VỰC NAGOYA.

----Đơn 1:ĐƠN HÀNG KHÁCH SẠN・ NHÀ HÀNG CAO CẤP

--Tuyển 4 Nhân viên chính thức...
--Địa điểm: Cách nagoya 20p tàu
--Yêu cầu : 4 bạn
--Nội dung cv: SOJI,NẤU ĂN , LỄ TÂN TRONG KHÁCH SẠN 
-- Lương: 18~23M / tháng 
--thời gian làm việc: theo lịch của khách sạn
―――――000―――――